Các Bước Sử Dụng Mã Giảm Giá – IDY WEDDING STORE

Các Bước Sử Dụng Mã Giảm Giá

1.Đăng nhập tài khoản.

2.Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.

3.Click “Thanh Toán

4.Nhập Mã Giảm Giá ( nếu có) , sau đó Click “Sử dụng”:

Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng để chắc chắn mã giảm giá đã được áp dụng thành công và chọn "Tiếp tục đến phương thức thanh toán"

 

Top