Hướng dẫn chuyển khoản bằng QR Code - ZaloPay – IDY WEDDING STORE

Hướng dẫn chuyển khoản bằng QR Code - ZaloPay

Để thanh toán đơn hàng bằng mã QR Code, tại Trang chủ chọn vào tính năng Thanh toán.

Top